Warunki korzystania z newslettera

Biura Usług Turystycznych WIGRA

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z funkcji newslettera udostępnianego przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA skierowaną do wszystkich osób zainteresowanych ofertami Biura, polegającą na otrzymywaniu wybranych informacji wysyłanych okresowo na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

3. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.


§ 2

1. Uaktywnienie usługi newslettera następuje w momencie wpisania, zaakceptowania regulaminu, a następnie potwierdzenia adresu e-mail przez użytkownika.

2. Wpisanie, zaakceptowanie regulaminu, a następnie potwierdzenie adresu e-mail przez użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.


§ 3

1. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zrezygnowania z dalszego otrzymywania informacji z Biura Usług Turystycznych WIGRA w postaci newslettera poprzez wysłanie informacji na adres mailowy Biura (wigra@wigra.com.pl) zawierającej adres e-mail oraz imię i nazwisko z dopiskiem „proszę o wypisanie z newslettera”.

2. Usunięcie konta pocztowego z newslettera następuje niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA.


§ 4

1. Biuro Usług Turystycznych WIGRA nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

2. Biuro Usług Turystycznych WIGRA zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian zapisów w regulaminie z przyczyn techniczno–organizacyjnych.